May 18, 2018

February 26, 2018

Please reload

Ostatnie posty

W poszukiwaniu przestrzeni do zabawy i wypoczynku.

October 14, 2019

1/5
Please reload

Wyróżnione posty

Dofinansowanie w klubie dziecięcym.

February 1, 2018

Zapewnienie profesjonalnej opieki w żłobku czy klubie dziecięcym wymaga sporych nakładów finansowych.

 

Kiedy przedstawiamy naszym rodzicom cennik zwracamy szczególną uwagę na dwa elementy składowe: dofinansowanie w ramach dotacji celowej z UM Żory oraz dofinansowanie w ramach resortowego programu Maluch. Warto wiedzieć czym są owe dofinansowania i kto i kiedy może z nich skorzystać.

 

Dofinansowanie w ramach dotacji celowej z UM Żory:

 

Ustawodawca w USTAWIE  o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 przewidział możliwość dofinansowania placówek niepublicznych:

 

„Art. 60. 1. Podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1, prowadzące żłobek lub klub dziecięcy mogą otrzymać na każde dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym dotację celową z budżetu gminy. 2. Wysokość i zasady ustalania dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, określa rada gminy w drodze uchwały.”

 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że gmina nie ma obowiązku udzielenia wsparcia placówkom niepublicznym. Ustawodawca jedynie sugeruje gminom takie rozwiązanie.

Gmina Miejska Żory w ramach uchwały nr 289/XXII/2016 Rady Miasta Żory z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określania wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki i kluby dziecięce na terenie gminy Miejskiej Żory przyznały dofinansowanie na każde dziecko uczęszczające do w/w placówek: w żłobkach 400 zł, w klubach dziecięcych 200 zł na dziecko na miesiąc.

 

Zaznaczyć tu trzeba, że dofinansowanie przyznano na każde dziecko uczęszczające do żorskich niepublicznych placówek bez względu na adres zamieszkania czy zameldowania.

Ważną informacją jest też fakt, że gmina nie narzuca na podmioty prowadzące żłobki czy kluby dziecięce obowiązku obniżenia opłaty z tytułu otrzymania dotacji. W praktyce jednak placówki takie obniżenie wprowadzają.

 

Obecnie trwają tez prace nad treścią nowej uchwały, która zostanie dostosowana do znowelizowanej ustawy o opiece nad dziećmi w  wieku do lat 3. Zmiany dotyczyć będą miedzy innymi zwiększenia dofinansowania w klubach dziecięcych z kwoty 200 zł na 400 zł.

 

Dofinansowanie w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  – Maluch:

 

Od 2011 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do 3 roku życia zwanym potocznie Maluchem. Od 2014 roku z dofinansowania mogą korzystać też placówki niepubliczne.

 

W tym roku mamy ogłoszony konkurs Maluch + 2018.

 

W ramach tego programu placówki, które zakwalifikują się w konkursie otrzymają na każde dziecko uczęszczające do żłobka czy klubu dziecięcego miesięczne dofinansowanie. Program obowiązuje od stycznia do końca grudnia danego roku na który został ogłoszony.

 

Obowiązkiem każdego podmiotu prowadzącego klub dziecięcy czy żłobek jest obniżenie ceny płaconej przez rodzica o kwotę dofinansowania w każdym miesiącu uczęszczania dziecka do placówki.

 

Warto wiedzieć, że obniżenia dokonujemy od kwoty zawierającej już wszystkie wcześniejsze zniżki stosowane przez właściciela żłobka czy klubu dziecięcego. Czyli najpierw odliczamy dofinansowania z UM, wszelkie inne dotacje, ewentualne zniżki np. za drugie dziecko a na samym końcu odliczamy dotację rządową.

 

Ważną informacją jest też fakt że prowadzący niepubliczną placówkę ma obowiązek dokonania zwrotu ewentualnych nadpłat dokonanych przez rodziców. Jak to wygląda w praktyce? Wyniki konkursu znane są zazwyczaj pod koniec stycznia lub na początku lutego danego roku. Dotacja wpływa na konto przedsiębiorcy ok. kwietnia. Najczęściej do tego czasu rodzice płacą pełną stawkę bez odliczenia. Po otrzymaniu dotacji następuje zwrot nadpłaconej kwot albo w postaci zwrotu na konto, albo w postaci obniżenia abonamentu o wszystkie nadpłacone kwoty.

 

Dzięki wyżej wymienionym formom dofinansowania możemy zaproponować naszym klientom niższe ceny bez szkody dla jakości naszej usługi.

 

Trzymajmy kciuki by dotacja w tym roku była jak najwyższa!

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Podążaj za nami
Wyszukaj wg tagów
Please reload

Archiwum
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Klub dziecięcy Balonik
  • Punkt przedszkolny Balonik

© 2023 by Art School. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now
Szacunek